Bijlage bij onderzoek UPV Handleiding UPV textiel too

De bijlage bevat een handleiding voor de berekeningstool voor textielproducenten. Deze is voor het berekenen van recyclingspercentages en hergebruikpercentages voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) textiel.