Bevindingen evaluatie besturingsakkoord EZK-LNV

EZK en LNV werken sinds de splitsing van het voormalig ministerie van Economische Zaken in 2017 intensief samen. De afspraken over de samenwerking tussen beide departementen zijn vastgelegd in het Besturingsakkoord EZK LNV. In opdracht van beide SG’s heeft adviesbureau Andersson Elffers Felix (AEF) het besturingsakkoord geëvalueerd. De evaluatie laat zien dat beide ministeries veelal tevreden zijn over de samenwerking. Er zijn ook punten voor verbetering.