Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit houdende een meldplicht in verband met SARS-CoV-2 bij nertsen

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 26 april 2020, houdende een meldplicht in verband met SARS-CoV-2 bij nertsen
(Regeling maatregelen vanwege verschijnselen SARS-CoV-2 bij nertsen).