Regeling maatregelen beschermings- en toezichtsgebied hoogpathogene vogelgriep Sint Oedenrode

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 20 februari 2021, nr. WJZ/21049572, houdende specifieke maatregelen in het beschermings- en het toezichtsgebied in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Sint-Oedenrode (Regeling maatregelen beschermings- en toezichtsgebied hoogpathogene vogelgriep Sint-Oedenrode 2021)