Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Ede 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 24 januari 2022, nr. WJZ/22028079, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Ede (Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Ede 2022).

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Ede 2022 (PDF | 13 pagina's | 253 kB)