Regeling tot wijziging van de Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen in verband met het vervoer van eendagskuikens in regio 10

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 28 januari 2022, nr. WJZ/22032960, tot wijziging van de Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen in verband met het vervoer van eendagskuikens in regio 10.

Regeling tot wijziging van de Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen in verband met het vervoer van eendagskuikens in regio 10 (PDF | 3 pagina's | 105 kB)