Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Zeewolde 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 2 februari 2022, nr. WJZ/22040924, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Zeewolde.

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Zeewolde 2022 (PDF | 13 pagina's | 200 kB)