Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Eefde 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 8 februari 2022, nr. WJZ/22050676, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Eefde