Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Woltersum 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 14 februari 2022, nr. WJZ/22056026, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Woltersum. 

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Woltersum 2022 (PDF | 10 pagina's | 257 kB)