Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Hekendorp 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 5 maart 2022, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Hekendorp.

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Hekendorp 2022 (PDF | 10 pagina's | 221 kB)