Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Lunteren III 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 12 april 2022, nr. WJZ/22161408, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Lunteren III (Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Lunteren III 2022)

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Lunteren III 2022 (PDF | 11 pagina's | 203 kB)