Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Lunteren IV 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 20 april 2022, nr. WJZ/22170695, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Lunteren IV (Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Lunteren IV 2022).

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Lunteren IV 2022 (PDF | 11 pagina's | 267 kB)