Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Lunteren VI 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 21 april 2022, nr. WJZ/22171728, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Lunteren VI (Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Lunteren VI 2022)

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Lunteren VI 2022 (PDF | 13 pagina's | 261 kB)