Regeling tot wijziging van de Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen in verband met aanvullende verplichtingen in de regio’s 7 en 10

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 21 april 2022, nr. WJZ/22174220, tot wijziging van de Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen in verband m.et aanvullende verplichtingen in de regio’s 7 en 10

Regeling  tot wijziging van de Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen in verband met aanvullende verplichtingen in de regio’s 7 en 10 (PDF | 3 pagina's | 80 kB)