Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Lunteren VIII 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 28 april 2022, nr. WJZ/22182545, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Lunteren VIII. 

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Lunteren VIII 2022 (PDF | 14 pagina's | 279 kB)