Regeling tot wijziging van de Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen in verband met een maatregel voor vroegsignalering van vogelgriep bij eenden en een technische aanpassing

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 2 mei 2022, nr. WJZ/22187034, tot wijziging van de Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen in verband met een maatregel voor vroegsignalering van vogelgriep bij eenden en een technische aanpassing

Regeling tot wijziging van de Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen in verband met een maatregel voor vroegsignalering van vogelgriep bij eenden en een technische aanpassing (PDF | 2 pagina's | 72 kB)