Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Minnertsga 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 26 juli 2022, nr. WJZ/22363518, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Minnertsga (Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Minnertsga 2022).

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Minnertsga 2022 (PDF | 12 pagina's | 229 kB)