Regeling tot wijziging en intrekking van de Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Watergang 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 26 juli 2022, nr. WJZ/22359949, tot wijziging en intrekking van de Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Watergang 2022.

Regeling tot wijziging en intrekking van de Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Watergang 2022 (PDF | 3 pagina's | 63 kB)