Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Ter Aar 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 27 augustus 2022, nr. WJZ/22435304, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Ter Aar (Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Ter Aar 2022)

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Ter Aar 2022 (PDF | 10 pagina's | 162 kB)