Regeling houdende wijziging van de Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen vanwege het intrekken van vogelgriepmaatregelen in regio 10

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 17 september 2022, nr. WJZ/22476452, houdende wijziging van de Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen vanwege het intrekken van vogelgriepmaatregelen in regio 10.

Regeling houdende wijziging van de Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen vanwege het intrekken van vogelgriepmaatregelen in regio 10 (PDF | 2 pagina's |  74 kB)