Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Oldekerk 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 18 september 2022, nr. WJZ/ 22479617, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Oldekerk.

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Oldekerk 2022 (PDF | 14 pagina's | 269 kB)