Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Wildervank II 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 5 oktober 2022, nr. WJZ/22510125, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Wildervank II

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Wildervank II 2022 (PDF | 10 pagina's | 260 kB)