Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Hoogstraten 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 28 oktober 2022, nr. WJZ/22535175, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Hoogstraten.

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Hoogstraten 2022 (PDF | 10 pagina's | 208 kB)