Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Zegveld 2022

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 10 november, nr. WJZ/22546027, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Zegveld (Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Zegveld 2022)

Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Zegveld 2022 (PDF | 11 pagina's | 246 kB)