Regeling houdende wijziging van de regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen vanwege het intrekken van het vervoersverbod voor risicovogels in regio 19

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 14 november 2022, nr. WJZ/22548977, houdende wijziging van de regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen vanwege het intrekken van het vervoersverbod voor risicovogels in regio 19. 

Regeling houdende wijziging van de regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen vanwege het intrekken van het vervoersverbod voor risicovogels in regio 19 (PDF | 2 pagina's | 75 kB)