Besluit op Wob-verzoek over kadastrale percelen U 2062 en U 2065 Hengelo

Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over welke (rechts)persoon de kadastrale percelen U 2062 en U 2065 te Hengelo heeft opgegeven voor de Gecombineerd opgave 2019. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).