Besluit op Woo-verzoek over door NVWA verbeurde en betaalde dwangsommen Wob- en Woo-verzoeken

Besluit op een verzoek om informatie over door de NVWA verbeurde en betaalde dwangsommen wegens niet tijdig voldoen aan de Wob- en Woo-verzoeken. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over door NVWA verbeurde en betaalde dwangsommen Wob- en Woo-verzoeken (PDF | 3 pagina's | 365 kB)