Besluit op Woo-verzoek over in- en uitvoervergunningen kikkersoort Ameerega Silverstonei

Besluit op een verzoek om informatie over de aanvragen voor CITES in- en uitvoervergunningen voor dieren behorende tot de soort Ameerega Silverstonei. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).