Besluit Woo-verzoek uitvoering tegemoetkoming energieprijzen 2022

Besluit op een verzoek om informatie over de uitvoering van de Tijdelijke overbruggingsregeling tegemoetkoming energieprijzen kleinverbruikers 2022. Specifiek gaat het verzoek om de subsidiebedragen vanuit deze regeling per energieleverancier voor de maand november. Het is een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit Woo-verzoek uitvoering tegemoetkoming energieprijzen 2022 (PDF | 5 pagina's | 133 kB)