1e deelbesluit op Woo-verzoek inclusief lijst van documenten over de briefwisseling tussen minister Van der Wal en de Eurocommissaris rondom het Nederlandse stikstofbeleid

Besluit op een verzoek om informatie over briefwisseling vanuit minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) aan de heer Sinkevičius van de Europese Commissie en overige correspondentie met de Europese Unie (EU) over stikstof in Nederland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

1e deelbesluit op Woo-verzoek inclusief lijst van documenten over de briefwisseling tussen minister Van der Wal en de Eurocommissaris rondom het Nederlandse stikstofbeleid