Besluit op Woo-verzoek over gesprek minister Natuur en Stikstof en jagersverenigingen

Besluit en openbaar gemaakte documenten bij een verzoek om informatie over het gesprek van 23 mei 2023 tussen de minister voor Natuur en Stikstof en de jagersverenigingen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over gesprek minister Natuur en Stikstof en jagersverenigingen