Deelbesluit 3 op Woo-verzoek over producenten van biodiesel in Nederland

Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over producenten van biodiesel in Nederland in de periode 2016-2022, waaronder maar niet beperkt tot een aantal bedrijven, om goedkeuring voor het produceren van biodiesel. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Deelbesluit 3 op Woo-verzoek over producenten van biodiesel in Nederland