Besluit Woo-verzoek landbouwtellingen Someren

Besluit op een verzoek om informatie over de landbouwtellingen van diverse locaties in Someren tot en met 22 december 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit Woo-verzoek landbouwtellingen Someren