Herziening besluit op Woo-verzoek over dieraantallen op adressen in Anjum, Houwerzijl en Kloosterburen

Herziening van het besluit op een verzoek om informatie over de dieraantallen en de typen stallen vanaf 1989 voor de adressen Skanserwei 22 in Anjum, Vliedorpsterweg 4 in Houwerzijl en Dijksterweg 23 in Kloosterburen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Herziening besluit op Woo-verzoek over dieraantallen op adressen in Anjum, Houwerzijl en Kloosterburen