Documenten - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

4.141 documenten van Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten van deze organisatie

Beantwoording vragen over de kosten van de gevolgen van de stikstofuitspraak

Minister Schouten beantwoord schriftelijke de vragen over de kosten van de gevolgen van de stikstofuitspraak.

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-12-2019

Kamerbrief over de zes-jaarlijkse nationale rapportage Vogel- en Habitatrichtlijn, publieksversie rapportage Biodiversiteitsverdrag en Nederlandse vertaling IPBES-rapport

Minister Schouten informeert de Tweede Kamer over de zes-jaarlijkse nationale rapportage Vogel- en Habitatrichtlijn, ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-12-2019

Kamerbrief over Spoedwet aanpak stikstof

Minister Schouten stuurt de Eerste Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel Regels voor de aanpak van ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-12-2019

Nota naar aanleiding van het verslag Regels voor de aanpak van de stikstofproblematiek in relatie tot natuur (Spoedwet aanpak stikstof)

Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 17-12-2019

Voortgang Aanpak Stikstofproblematiek

In deze brief aan de Tweede Kamer schetst het kabinet de voortgang op de aanpak van de stikstofproblematiek.

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-12-2019

Bijlage 1

Rapport | 16-12-2019

Bijlage 3

Besluit | 16-12-2019

Bijlage 2

Rapport | 16-12-2019

Subsidiebesluit project stimuleren inzet natuurlijke middelen in de biologische veehouderij

Besluit op een verzoek om subsidie voor het Project Stimuleren inzet natuurlijke middelen in de biologische veehouderij door ...

Besluit | 16-12-2019

Subsidiebesluit Kennisontwikkeling en verspreiding ter bevordering van het houden van mannelijke dieren

Besluit tot verlening van subsidie voor het project Kennisontwikkeling en verspreiding ter bevordering van het houden van ...

Besluit | 16-12-2019