Documenten - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

3.728 documenten van Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Alleen de eerste 200 documenten zijn getoond. Pas, indien gewenst, uw zoekopdracht aan om de resultaten te beperken.

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten van deze organisatie

Kamerbrief over verzamelbrief natuur september 2019

Minister Schouten stuurt de Tweede Kamer de verzamelbrief natuur september 2019 toe.

Kamerstuk: Kamerbrief | 05-09-2019

Bijlage 2 - Jaarverslag 2018 PRW

Bijlage 2 - Jaarverslag 2018 PRW.

Rapport | 05-09-2019

Kamerbrief Voortgangsbrief dierenwelzijn landbouwhuisdieren

In deze brief geeft minister Schouten de voortgang van het beleid op dierenwelzijn landbouwhuisdieren zoals aangegeven in de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-09-2019

Bijlage 4 Verbeteren dierenwelzijn tijdens CO2 verdoven van slachtvarkens

Onderzoek van Wageningen Lifestock Research naar het verbeteren van dierenwelzijn tijdens CO2 verdoven van slachtvarkens. 

Rapport | 04-09-2019

Bijlage 3 Evaluatie voortgang PvA naar meer natuurlijke geboorten bij luxe vleesvee

Dit is de eerste evaluatie van de voortgang van het plan van aanpak (PvA) ’Naar meer natuurlijke geboorten’ bij luxe vleesvee ...

Rapport | 04-09-2019

Bijlage 2 Voortgangsrapportage Actieplan brandveilige veestallen

Dit is de eerste voortgangsrapportage van het Actieplan brandveilige veestallen 2018- 2022. In het Actieplan werken de ...

Rapport | 04-09-2019

Bijlage 1 Voortgangsrapportage Plan van aanpak Welzijn geitenbokken

In deze voortgangsrapportage wordt de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van het plan van aanpak Welzijn ...

Rapport | 04-09-2019

Kamerbrief Duurzame Veehouderij

In deze brief geeft minister Schouten aan hoe zij de transitie naar verduurzaming van de veehouderij samen met andere partijen ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-09-2019

Toetsingskader Risicoregelingen borgstelling MKB landbouwkredieten

In het regeerakkoord van het kabinet Rutte III is een bedrijfsovernamefonds aangekondigd (genoemd bedrag € 75 miljoen) waaruit ...

Regeling | 04-09-2019

Kamerbrief over stand van zaken diverse onderwerpen op het gebied van diergezondheid

Minister Schouten stuurt de Tweede Kamer de stand van zaken van de Europese diergezondheidsverordening die per 21 april 2021 van ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-09-2019