Documenten - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

3.427 documenten van Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Alleen de eerste 200 documenten zijn getoond. Pas, indien gewenst, uw zoekopdracht aan om de resultaten te beperken.

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten van deze organisatie

Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Hier heeft Bram geen toekomst'

Minister Schouten beantwoordt vragen over het bericht 'Hier heeft Bram geen toekomst'.

Kamerstuk: Kamervragen | 03-06-2019

Beantwoording Kamervragen over de rietteelt en rietsnijders in Nederland

Minister Schouten (LNV) beantwoordt vragen over de rietteelt en rietsnijders in Nederland, in het bijzonder in nationaal park de ...

Kamerstuk: Kamervragen | 03-06-2019

Verdienvermogen voor voedseltransitie

Dit rapport is een kwalitatieve verkenning onder de leden van de Smart Food Alliance naar de drijfveren bij ondernemers in het ...

Rapport | 01-06-2019

Eerste reactie op uitspraak Raad van State inzake het Programma Aanpak Stikstof

Met deze Kamerbrief stuurt minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit haar eerste reactie op de uitspraak van de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-05-2019

Beantwoording Kamervragen over de gevolgen van Braziliaans landbouwbeleid voor Nederland

Minister Schouten beantwoordt, mede namens minister Kaag (BUHOS), de vragen van de Kamerleden Lodders en Van Haga (VVD) over de ...

Kamerstuk: Kamervragen | 29-05-2019

Bijlage - tabel pachtnormen 2019

Bijlage - tabel Pachtnormen 2019

Mediatekst | 29-05-2019

Kamerbrief over Pachtnormen 2019

Minister Schouten informeert de Tweede Kamer over Pachtnormen 2019.

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-05-2019

Nota naar aanleiding van het verslag over het voorstel van wet houdende wijziging van de Meststoffenwet.

Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 29-05-2019

Kamerbrief over het voorstel van wet houdende wijziging van de Meststoffenwet

Minister Schouten (LNV) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het voorstel van wet houdende ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-05-2019

Besluit Wob-verzoek over de verlening, intrekking en handhaving van de erkenning van de Coöperatieve Koninklijke CRV

Besluit op een verzoek om openbaarmaking van alle stukken die direct of indirect betrekking hebben op de verlening, intrekking en ...

Wob-verzoek | 28-05-2019