Documenten - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

4.015 documenten van Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten van deze organisatie

TAC en Quota verordening 2020

Totale toegestane vangsten (TAC) en visquota voor 2020.

Besluit | 20-12-2019

Uitstelbrief over de konijnenhouderij

Minister Schouten stuurt een uitstelbrief naar de Tweede Kamer over de konijnenhouderij.

Kamerstuk | 20-12-2019

Beantwoording Kamervragen over de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

Minister Schouten beantwoordt vragen over het bericht in ‘Nieuwe Oogst’ dat leeftijd stal obstakel is in de regeling voor warme ...

Kamerstuk: Kamervragen | 20-12-2019

Uitstelbrief Kamervragen over het gedogen van overtredingen naar aanleiding van de PAS uitspraak

Minister Schouten informeert de Tweede Kamer over de schriftelijke vragen over het gedogen van overtredingen naar aanleiding van ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-12-2019

Beantwoording Kamervragen over bestuurlijk overleg Convenantpartners onverdoofd slachten

Minister Schouten beantwoordt vragen over het kennelijk uitblijven van bestuurlijk overleg met de convenantpartners over het ...

Kamerstuk: Kamervragen | 20-12-2019

Kamerbrief over Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP VP)

Minister Schouten informeert de Tweede Kamer over de ontwikkelingen in de afgelopen periode, de huidige stand van zaken van het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-12-2019

Uitstelbrief Kamervragen over de konijnenhouderij

Minister Schouten informeert de Tweede Kamer over uitstel van beantwoording van de vragen gesteld over de konijnenhouderij. ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-12-2019

Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP VP)

Overzicht van de ontwikkelingen in de afgelopen periode, de huidige stand van zaken van het IBP-VP, de inhoudelijke ambities en ...

Publicatie | 20-12-2019

Besluit op Wob-verzoek om informatie gecombineerde opgave voor het perceel te Houten

Besluit op Wob-verzoek om informatie gecombineerde opgave in 2017, 2018 en 2019 voor het perceel kadastraal bekend te Houten, ...

Wob-verzoek | 19-12-2019

Tussentijds rapport van het Adviescollege Stikstofproblematiek

Het Adviescollege Stikstofproblematiek heeft de opdracht gekregen om de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te ...

Rapport | 19-12-2019