Documenten - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

3.733 documenten van Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten van deze organisatie

Beantwoording Kamervragen Schriftelijk Overleg geannoteerde agenda van de Landbouw- en Visserijraad van 14-15 oktober 2019

Minister Schouten beantwoordt  vragen over het Schriftelijk Overleg geannoteerde agenda van de Landbouw- en Visserijraad van ...

Kamerstuk: Kamervragen | 10-10-2019

Kamerbrief over 5e voortgangrapportage NVWA 2020

Minister Schouten informeert de Tweede Kamer over de 5e en laatste voortgangrapportage NVWA 2020.

Kamerstuk: Kamerbrief | 10-10-2019

Beantwoording van vragen in de eerste termijn van de behandeling van de begroting van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2020

Beantwoording van een selectie van de gestelde vragen per woordvoerder.

Brief | 10-10-2019

Besluit op Wob-verzoek over aanvoer van cosubstraten (mest) naar en afvoer van digestaat (mest) vanaf de mestvergistingsinstallatie te Coevorden

Besluit op Wob-verzoek betreft gespecificeerde overzichten van de aanvoer van cosubstraten (mest) naar en afvoer van digestaat ...

Wob-verzoek | 09-10-2019

Subsidietoezegging uitvoering bestuursovereenkomst grondwaterbeschermingsgebieden

Besluit | 09-10-2019

Inzichten stikstofdepositie op natuur

Rapport | 09-10-2019

Kamerbrief over Start hofprocedure tegen het pulsverbod

Minister Schouten informeert de Tweede Kamer over start hofprocedure tegen het pulsverbod.

Kamerstuk: Kamerbrief | 09-10-2019

5e Voortgangsrapportage Herijkt Plan van Aanpak NVWA 2020

Deze 5e voortgangsrapportage Herijkt Plan van Aanpak NVWA 2020 beschrijft de ontwikkelingen bij de Nederlandse Voedsel- en ...

Rapport | 09-10-2019

Reactie ADR op 5e voortgangsrapportage NVWA 2020

De Auditdienst Rijk (ADR) meldt dat de uitspraken in de 5e voortgangsrapportage NVWA 2020 een juist beeld geven.

Rapport | 09-10-2019

Brief van Universiteit Wageningen

Samenvatting van het verslag van Wageningen Food Safety Research (WFSR).

Rapport | 09-10-2019