Documenten - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

3.728 documenten van Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten van deze organisatie

Kamerbrief over actualisering forfaitaire excretienormen

Minister Schouten informeert de Tweede Kamer over de actualisering van de forfaitaire excretienormen.

Kamerstuk: Kamerbrief | 08-10-2019

Kamerbrief over herziening LNV-begroting

Minister Schouten informeert de Tweede kamer over de voortgang van de herziening van de begroting van het ministerie van ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 08-10-2019

Beantwoording vragen over berichten overr fosfaatrechten en veehouders

Minister Schouten geeft antwoordt op de vragen over ‘Fosfaatrechten zelfzuivelaars’ en over het bericht ‘Duizenden veehouders nog ...

Kamerstuk: Kamervragen | 08-10-2019

Kamerbrief Aanbieding van het rapport van de taskforce verdienvermogen

Hierbij stuurt minister Schouten de Tweede Kamer het rapport van de taskforce verdienvermogen, getiteld ‘Goed boeren kunnen ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 07-10-2019

'Goed boeren kunnen boeren niet alleen'

Rapport van de Taskforce Verdienvermogen Kringlooplandbouw met als titel 'Goed boeren kunnen boeren niet alleen'. Verdienvermogen ...

Rapport | 07-10-2019

Appreciatie IPBES-rapport en aankondiging interdepartementaal programma Versterken Biodiversiteit

In deze brief geeft minister Schouten, mede namens de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, appreciatie ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 07-10-2019

Bijlage: appreciatie IPBES Rapport Global Assessment on Biodiversity and Ecosystem Services

Bij vaststelling van het eerste werkprogramma van IPBES is besloten om een global assesment uit te voeren. Het IPBES global ...

Rapport | 07-10-2019

Beantwoording Kamervragen over het gebruik van biostimulanten

Minister Schouten beantwoordt Kamervragen over het gebruik van biostimulanten.

Kamerstuk: Kamervragen | 07-10-2019

Kamerbrief over Stichting Veldleeuwerik

Minister Schouten informeert de Tweede Kamer over de Stichting Veldleeuwerik.

Kamerstuk: Kamerbrief | 07-10-2019

Besluit over vereffening vermogen van het voormalig Productschap Dranken

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 7 OKT 2019 , nr. WM/19222287, houdende vaststelling van de ...

Besluit | 07-10-2019