Documenten - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

3.080 documenten van Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Reactie op bericht over noodzaak radicaal ander dieet

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) reageert op het bericht dat alleen een radicaal ander dieet in 2050 alle mensen kan voeden.

Kamerstuk: Kamerbrief | 02-04-2019

Kamerbrief appreciatie van de Europese Richtlijn oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen

Minister Schouten informeert de Tweede Kamer over een voorlopig politiek akkoord van het voorstel voor een richtlijn over ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-04-2019

Bijlage EU-wetgevingsonderhandelingen LNV

Bijlage bij Kwartaalrapportage april 2019 met daarin all EU-wetgevingsonderhandelingen

Kamerstuk | 01-04-2019

Vierde voortgangsrapportage 'Herijkt plan van aanpak NVWA 2020'

Rapport | 01-04-2019

Kamerbrief over prognose stikstofexretie in dierlijke mest over 2018

Minister Schouten stuurt de Tweede Kamer een brief over prognose stikstofexcretie in dierlijke mest over 2018.

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-04-2019

Bijlage 1 Jaaroverzicht dierproeven en proefdieren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Bijlage Rapport jaaroverzicht dierproeven en proefdieren van de Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit.

Rapport | 01-04-2019

Antwoorden op Kamervragen over toezicht en handhaving binnen het domein dierenwelzijn van de NVWA

Minister Schouten beantwoordt vragen van het Kamerlid Ouwehand over toezicht en handhaving binnen het domein dierenwelzijn van de ...

Kamerstuk: Kamervragen | 01-04-2019

Bijlage2 - De Zoe en de zeekoet

Minister Schouten (LNV), stuurt een brief over het onderzoek naar de gevolgen van de overboord geslagen containers van het schip ...

Rapport | 29-03-2019

Bijlage 1 - Mogelijke ecologische gevolgen containerramp MSC Zoe voor Waddenzee en Noordzee

Minister Schouten (LNV), stuurt een brief over het onderzoek naar de gevolgen van de overboord geslagen containers van het schip ...

Rapport | 29-03-2019

Antwoorden op Kamervragen over uitbreiding van het onderzoek naar de noordelijke slachthuizen

Minister Schouten beantwoordt vragen van het Kamerlid Ouwehand (Partij voor de Dieren) over uitbreiding van het onderzoek naar de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-03-2019