Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen jaarverslag LNV en DGF 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen jaarverslag LNV en DGF 2023