Convenant financiering bestrijding besmettelijke dierziekten 2025-2029

In het convenant worden afspraken gemaakt over de verdeling van de kosten tussen de houders van dieren en overheid voor de monitoring, crisisparaatheid en bestrijding van dierziekten, zoönosen en ziekteverwekkers.

Convenant financiering bestrijding besmettelijke dierziekten 2025-2029