Verslag videoconferentie van Landbouw- en Visserijministers

Met deze brief informeert minister Schouten de Kamer over de videoconferentie van Landbouw- en Visserijministers die op 25 januari jl. plaatsvond. Daarnaast wordt de Kamer geinformeerd over de stand van zaken van de vangstmogelijkheden na 2021. Tevens informeert minister Schouten de Kamer over het bestuurlijk overleg van 28 januari 2021 waarin zijmet provincies en waterschappen gesproken heeft over de voortgang van het Plattelandsontwikkelingsprogramma voor de transitiejaren 2021 en 2022 (POP3+) en de invulling van de middelen voor plattelandsontwikkeling uit het Economisch Herstelfonds.

Verslag videoconferentie van Landbouw- en Visserijministers (PDF | 7 pagina's | 180 kB)