Kamerbrief over gewaslijsten vanggewassen en winterteelten

Minister Adema (LNV) stuurt de Tweede Kamer de gewaslijsten met voorgenomen vanggewassen en winterteelten. De minister licht toe hoe deze lijsten tot stand zijn gekomen en hoe groot de korting op de stikstofgebruiksnorm in het opvolgende jaar zal zijn wanneer niet uiterlijk op 1 oktober een vanggewas wordt ingezaaid.

Kamerbrief over gewaslijsten vanggewassen en winterteelten (PDF | 3 pagina's | 177 kB)