Kamerbrief over publicatie CBS Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest eerste kwartaal 2024

Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op 17 mei 2024 de eerste kwartaalrapportage 2024 over de fosfaat- en stikstofexcretie door de Nederlandse veestapel heeft gepubliceerd.

Kamerbrief over publicatie CBS Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest eerste kwartaal 2024