Benoeming plaatsvervangend secretaris-generaal bij LNV

Drs. P. (Petra) de Kam wordt plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 november 2023.

Petra de Kam is sinds 2019 directeur Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Daarvoor was zij locogemeentesecretaris en tevens concerndirecteur bij de Gemeente Breda. Eerder vervulde ze diverse managementfuncties. Ze was onder andere plaatsvervangend korpschef Utrecht bij de Politie en directeur Bedrijfsvoering bij de Veiligheidsregio/Brandweer Midden en West Brabant.

Petra de Kam studeerde Bedrijfseconomie aan de KUB Tilburg.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.