Verbod op het gebruik van stroomstootapparatuur bij dieren in de veehouderij

Minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil een verbod invoeren op het gebruik van stroomstootapparatuur bij dieren in de veehouderij. Het streven is dat vanaf 1 juli 2025 op boerenbedrijven en tijdens transport het niet meer toegestaan is om dieren met dit elektrische drijfmiddel voort te drijven. Op deze manier wil minister Adema misbruik van het gebruik van stroomstootapparatuur en daarmee dierenmishandeling voorkomen.

Minister Adema: “We zijn het er allemaal wel over eens dat de undercoverbeelden die Varkens in Nood in 2023 openbaar maakte van misstanden tijdens veetransport verschrikkelijk waren. Het misbruik van stroomstootapparatuur bij dieren die geen kant op kunnen is dierenmishandeling. Het gebruik van dit drijfmiddel was alleen toegestaan in uitzonderlijke omstandigheden, maar het is duidelijk dat dit niet door alle bedrijven nageleefd wordt. Daarom heb ik besloten in te grijpen en een verbod in te voeren op het gebruik van stroomstootapparatuur op het boerenbedrijf en op transport.”

Misstanden

Het gebruik van stroomstootapparatuur als drijfmiddel is nu alleen toegestaan in uitzonderlijke omstandigheden. Zo mag het drijfmiddel bijvoorbeeld alleen worden gebruikt voor volwassen runderen en varkens die weigeren zich te verplaatsen. En alleen op voorwaarde dat het dier vóór zich ruimte heeft om zich voort te bewegen, dat de schokken niet langer duren dan 1 seconde, ze niet herhaaldelijk worden toegediend en dat het apparaat alleen op de spieren van de achterpoten wordt gebruikt. Toch laat de praktijk zien dat stroomstootapparatuur alsnog te vaak en niet volgens de regels wordt ingezet, als een handig hulpmiddel dat snel tot resultaten leidt. Deze misstanden raken ook de bedrijven die zich wél aan de regels houden. Vanwege de stress en pijn die het gebruik van stroomstootapparatuur veroorzaakt bij dieren, heeft minister Adema in mei 2023 aangekondigd met een verbod te komen.

Het verbod is uitgewerkt in een zogenoemde algemene maatregel van bestuur (AMvB) en wordt zo snel mogelijk voorgelegd aan beide Kamers, zodat het verbod kan ingaan per 1 juli 2025. Vanaf dat moment moet er op het boerenbedrijf en tijdens het transport een alternatief drijfmiddel gebruikt worden. De NVWA zal hier ook op gaan handhaven, bijvoorbeeld bij steekproefsgewijze controles op boerenbedrijven en als dieren op wagens geladen worden voor transport buiten Nederland.

Toepassing in slachthuizen

Omdat er in Europese wetgeving weinig ruimte is voor strengere nationale regels bij het beschermen van dieren bij de slacht, bleek het niet mogelijk om het verbod ook op te leggen aan slachthuizen. Daarom wordt uitgezocht of via een beleidsregel meer duidelijkheid kan worden gegeven over de beperkte mogelijkheden voor het gebruik van stroomstootapparatuur in slachthuizen. Zodat er geen misverstand kan bestaan over wat de strenge voorwaarden voor gebruik wel én niet betekenen. Ook in dit geval houden NVWA-inspecteurs toezicht op de naleving hiervan.