Besluit mandaat, volmacht en machtiging LVVN

In het organisatie- en mandaatbesluit van het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) worden organisatie, taken en mandaten geregeld.

In het overkoepelende Besluit mandaat, volmacht en machtiging LNV 2019 staat:

  • de organisatie van het ministerie;
  • de taken en bevoegdheden tot op niveau van de directeuren;
  • welke functionarissen voor welke (financiële) bevoegdheden zijn gemandateerd, in bijlage bij mandaatbesluit.

De ondermandatering door secretaris-generaal, diensthoofden en directeuren is vastgelegd in afzonderlijke organisatie- en mandaatbesluiten.