Uitnodigen bewindspersoon ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De ministers en de staatssecretaris van OCW ontvangen meer dan 5.000 uitnodigingen per jaar. Natuurlijk kunnen ze niet overal op ingaan; ze moeten selectief zijn. Om weloverwogen keuzes te kunnen maken is het voor ons belangrijk dat u in uw uitnodiging zoveel mogelijk relevante gegevens opneemt over het programma en de mogelijke rol van de bewindspersoon. Alleen goed uitgewerkte uitnodigingen kunnen nu eenmaal snel worden beoordeeld.

Waar moet u op letten bij uw verzoek?

Nodig de juiste bewindspersoon uit

Een uitnodiging voor een bijeenkomst waarvan het onderwerp buiten het takenpakket van de bewindspersoon valt, maakt weinig kans. De ministers en staatssecretaris hebben de taken verdeeld en hebben een eigen portefeuille.

Verstuur uw uitnodiging ruim op tijd

Probeer uw verzoek circa 3 maanden vóór de datum van uw bijeenkomst te versturen. Het duurt dan ongeveer 3 weken voordat u antwoord krijgt, zodat u nog ruim op tijd weet of de bewindspersoon op uw uitnodiging ingaat. Meer dan een half jaar van tevoren een verzoek sturen hoeft niet. 

Toezegging onder voorbehoud

Mocht de bewindspersoon positief op uw uitnodiging hebben gereageerd, houd er dan rekening mee dat een toezegging altijd 'onder voorbehoud' is. Dat wil zeggen: er kan nog iets tussen komen waardoor, soms ook op het allerlaatste moment, een bewindspersoon moet afzeggen. Zorg dus altijd voor een ‘plan B’ zodat uw evenement in dat geval toch gewoon kan doorgaan.

De belangrijkste reden waarom een bewindspersoon, moet afzeggen is dat hij of zij naar de Tweede Kamer moet. De volksvertegenwoordiging gaat altijd voor. Om die reden maakt een uitnodiging voor dinsdagmiddag tussen 14.00 en 15.00 uur weinig kans; dan is er een vaak een 'vragenuurtje' in de Tweede Kamer waarvoor alle bewindslieden in principe beschikbaar moeten zijn. Op vrijdag zijn de ministers altijd aanwezig bij de vergadering van de Ministerraad. Deze vergadering duurt in principe de hele dag.

Omschrijving van het werkbezoek of optreden
Straat, huisnummer, postcode, plaats en evt. locatienaam
Geef de datum van het werkbezoek of optreden(verplicht)
Zijn de datum en tijd van het werkbezoek op optreden al exact bekend of nog indicatief?
Wat verwacht u van de bewindspersoon ?
Denk hierbij aan bijvoorbeeld het afleggen van een werkbezoek, het verzorgen van een speech, een inleiding, een voorwoord of het verrichten van een openingshandeling.
De motivatie van uw verzoek moet bestaan uit minimaal 50 tekens.
Programma van het werkbezoek of optreden
Geef hier bij voorkeur een gedetailleerde programmaplanning of tijdsindeling
Zijn er andere mensen die tijdens het werkbezoek of optreden spreken?
Zo ja, geef aan wie hun bijdrage reeds hebben toegezegd
Wat is de voertaal van het werkbezoek of optreden?(verplicht)
Publiek
Is het een openbare of besloten gelegenheid?(verplicht)
Zijn er kosten verbonden aan deelname voor de bezoekers?(verplicht)
Zo ja, geef de toegangsprijs. Binnen het Rijk geldt het uitgangspunt dat er geen actieve medewerking wordt verleend aan een commerciële activiteit.
Worden media uitgenodigd?
Zo ja, geef aan welke media worden uitgenodigd?
Hoe kunnen we u bereiken?
Zijn er nog overige bijzonderheden?
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het reage-ren op uw bericht. De gegevens worden dus niet langer be-waard dan nodig is. Informatie hierover vindt u in onze priva-cyverklaring. Dit formulier handelen wij af conform de e-mail-gedragslijn voor overheden.

Akkoordverklaring(verplicht)

Verzoeken van de media

Heeft u een mediaverzoek? Neem dan contact op met een van de woordvoerders.