Beslisnota bij Contouren werkagenda Route naar inclusief onderwijs 2035

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Contouren werkagenda Route naar inclusief onderwijs 2035 (PDF | 19 pagina's | 3,0 MB)