Documenten - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

19.469 documenten van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Openbare bestuurskosten OCW februari 2017

Dit document bevat de bestuurskosten die in februari 2017 zijn gemaakt voor, door of namens bewindspersonen en topambtenaren...

Publicatie | 26-04-2017

Memorie van antwoord op Wijziging van de Wet op Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek

Kamerstuk: Memorie van antwoord | 26-04-2017

Aanbiedingsbrief memorie van antwoord Wijziging van de Wet op Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek

Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Eerste Kamer een memorie van antwoord Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en...

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-04-2017

Beantwoording Kamervragen over bericht 'Eigen studenten eerst? Masterselectie in 2017'

Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt vragen van het Kamerlid Van Meenen (D66) over het bericht 'Eigen studenten eerst?...

Kamerstuk: Kamervragen | 26-04-2017

Kamerbrief over Interdepartementaal beleidsonderzoek onderwijsachterstandenbeleid

Staatssecretaris Dekker (OCW) biedt het Interdepartementaal beleidsonderzoek onderwijsachterstandenbeleid aan de Tweede Kamer.

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-04-2017

Kamerbrief met reactie op aangenomen moties en amendementen bij de begroting OCW 2017

Minister Bussemaker (OCW) stuurt een brief met reactie op aangenomen moties en amendementen bij de begroting OCW 2017, aan de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-04-2017

Brochure Richtlijn Jaarverslag Onderwijs

Toelichtende brochure bij de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs.

Brochure | 24-04-2017

Kamerbrief over keuze partnerschappen emancipatiebeleid

Minister Bussemaker (OCW) meldt de Tweede Kamer welke strategische partnerschappen zij heeft uitgekozen in het kader van de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-04-2017

Kamerbrief over rapport Schakelen tussen bachelor en master in het hoger onderwijs

Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Tweede Kamer een reactie op het rapport 'Schakelen tussen bachelor en master in het hoger...

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-04-2017

Kamerbrief over invulling taken Cito en SLO 2018-2019

Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt de Tweede Kamer de kaders voor de invulling van de wettelijke taken op het terrein van...

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-04-2017

De Rijksoverheid. Voor Nederland