Documenten - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

4.196 documenten van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kamerbrief over moties voorinvesteringen hoger onderwijs en begrote inzet studievoorschotmiddelen 2018

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer een brief over de uitvoering van moties over voorinvesteringen in het hoger ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-10-2018

Beantwoording Kamervragen over het bericht `Geef leraar onbeperkt toegang tot onderzoek’

Antwoorden van minister Van Engelshoven (OCW) op vragen van het lid Van der Molen (CDA) over het bericht `Geef leraar onbeperkt ...

Kamerstuk: Kamervragen | 17-10-2018

Uitstelbrief over beantwoording Kamervragen verbouwing rijksmonument tot ambassade

Minister Van Engelshoven stuurt de Tweede Kamer een uitstelbrief over de beantwoording van vragen van het lid Geluk-Poortvliet ...

Kamerstuk: Kamervragen | 17-10-2018

Kamerbrief over uitstel onderdeel schrijven van examens Nederlands als 2e taal

Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over het besluit van het College voor Toetsen en Examens om het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-10-2018

Beantwoording Kamervragen over ongewenste druk van overheid en bedrijfsleven op onderzoekers

Minister Van Engelshoven (OCW) geeft de Tweede Kamer haar antwoord op vragen van de leden Van Raan en Van Kooten-Arissen (beiden ...

Kamerstuk: Kamervragen | 17-10-2018

Beantwoording vragen over de Archiefwet en de motie Segers

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) geeft de Tweede Kamer zijn antwoorden op vragen van de vaste commissie ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-10-2018

Leraarambtenaren - werkzaam op school en op het ministerie

Artikel over 15 leraar-ambtenaren die ook werken bij het ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en over de sessies ...

Publicatie | 16-10-2018

Kamerbrief over visie op digitalisering in hoger onderwijs

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Eerste Kamer haar visie op digitalisering in het hoger onderwijs. De minister doet dit ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-10-2018

Beantwoording Kamervragen over studie Nederlands

Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt vragen van het Kamerlid Özdil (GL) over de berichten 'Studie Nederlands dreigt te ...

Kamerstuk: Kamervragen | 16-10-2018

Kamerbrief over de brand in de Sint Urbanuskerk in Amstelveen

Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over het gesprek met het bestuur, de parochie en de gemeente ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-10-2018