Documenten - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

3.944 documenten van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WEB met name in verband met het afschaffen van de cascadebekostiging

Besluit van 12 juli 2018 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WEB met name in verband met het afschaffen van de...

Besluit | 14-08-2018

Aanbiedingsbrief bij wijzigingsbesluit WEB in verband met het afschaffen van de cascadebekostiging

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer het wijzigingsbesluit van het Uitvoeringsbesluit WEB met name in verband...

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-08-2018

Besluit Wob-verzoek over de omgang met de signalen over het VMBO in Maastricht

Bij het ministerie is een verzoek binnengekomen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft...

Wob-verzoek | 30-07-2018

Voortgangsbrief VMBO Maastricht

Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over de laatste ontwikkelingen bij de uitvoering hersteltoetsing VMBO...

Kamerstuk: Kamerbrief | 25-07-2018

Vragen en antwoorden eindexamens VMBO Maastricht 25 juli 2018

Hier vindt u antwoorden op vragen over de onregelmatigheden bij de examens van vmbo-leerlingen in Maastricht en de gevolgen...

Publicatie | 18-07-2018

Vragen en antwoorden over schoolkosten bij mbo-opleidingen

Hier vindt u antwoorden op vragen over de regels over schoolkosten bij mbo-opleidingen.

Publicatie | 18-07-2018

Kamerbrief over ontwikkelingen uitvoering hersteltoetsing VMBO Maastricht

Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over de laatste ontwikkelingen bij de uitvoering hersteltoetsing VMBO...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-07-2018

Beantwoording Kamervragen over onderzoek naar veiligheid op school

Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt vragen van het Kamerlid Van den Hul (PvdA) over het onderzoek van...

Kamerstuk: Kamervragen | 16-07-2018

Beantwoording Kamervragen over financiering passend onderwijs

Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt vragen van de Kamerleden Rog en Slootweg (beiden CDA) over een weeffout in de Wet op...

Kamerstuk: Kamervragen | 16-07-2018

Antwoorden op Kamervragen over compensatie bij normering examens

Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt vragen van het Kamerlid Kwint (SP) over de blog over hoe het College voor Toetsen en...

Kamerstuk: Kamervragen | 16-07-2018