Documenten - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

19.271 documenten van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Bijlage Besluit experiment instellingsaccreditatie in het hoger onderwijs

Besluit | 21-02-2017

Kamerbrief bij Besluit experiment instellingsaccreditatie met lichtere opleidingsaccreditatie

Minister Bussemaker (OCW) biedt het besluit over het experiment instellingsaccreditatie met lichtere opleidingsaccreditatie aan...

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-02-2017

Bijlage met cijfers voortijdig schoolverlaten

Bijlage met cijfers over vroegtijdig schoolverlaten.

Publicatie | 21-02-2017

Kamerbrief bekendmaking nieuwe cijfers voortijdig schoolverlaten

Minister Bussemaker (OCW) informeert de Tweede Kamer over de nieuwe cijfers betreft voortijdig schoolverlaten in het schooljaar...

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-02-2017

Overzicht informatieproducten voortijdig schoolverlaten (vsv)

Overzicht van de informatieproducten voor gemeenten, scholen en RMC-regio's over voortijdig schoolverlaten (vsv). Zoals...

Publicatie | 20-02-2017

Kamerbrief over versterken vmbo

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beiden OCW) informeren de Tweede Kamer over de uitkomsten van een verkenning...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-02-2017

Beantwoording Kamervragen over behoud stripverzameling Matla

Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt vragen van het Kamerlid Monasch (Monasch) over het behoud van de unieke stripverzameling...

Kamerstuk: Kamervragen | 20-02-2017

Kamerbrief over toezegging instemmingsrecht hoofdlijnen begroting

Minister Bussemaker (OCW) stuurt een brief aan de Eerste Kamer over instemmingsrecht hoofdlijnen begroting.

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-02-2017

Aanbiedingsbrief bij de Ontwerpregeling financiële verantwoording regionale publieke media-instellingen en de RPO

Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt de Tweede Kamer de Ontwerpregeling financiële verantwoording regionale publieke...

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-02-2017

Regeling financiële verantwoording regionale publieke media-instellingen en de RPO

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van nr. WJZ/1148955 (8225), houdende vaststelling van een...

Regeling | 16-02-2017

De Rijksoverheid. Voor Nederland