Documenten - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

20.603 documenten van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Peilingsonderzoek Bewegingsonderwijs 2016-2017

De Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie) heeft in het schooljaar 2016-2017 het Peilingsonderzoek Beweingsonderwijs...

Rapport | 20-04-2018

Kamerbrief met reactie op bericht 'School moet boete betalen voor slechte begeleiding bij dyslexie'

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op het bericht 'School moet boete...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-04-2018

Kamerbrief over afschaffing fusietoets funderend onderwijs

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over de afschaffing van de fusietoets...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-04-2018

Kamerbrief met reactie kabinet op adviezen SER en CMMBO over macrodoelmatigheid mbo

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt een reactie namens het kabinet op de adviezen van de Sociaal-Economische Raad (SER) en de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-04-2018

Aanbevelingen CMMBO voor de minister van OCW over macrodoelmatigheid mbo

Aanbevelingen voor de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Commissie Macrodoelmatigheid Middelbaar...

Brief | 20-04-2018

Beantwoording Kamervragen over bericht dat hbo-medezeggenschap meer tijd en geld eist

Minister Van Engelshoven (OCW) geeft haar antwoorden op vragen van het Kamerlid Futselaar (SP) over het bericht dat...

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-04-2018

Nadere memorie van antwoord

Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met maximering van het aantal regionale publieke media-instellingen.

Kamerstuk: Nadere memorie van antwoord | 19-04-2018

Kamerbrief over kabinetsreactie AWTI-advies WTI-diplomatie

Minister van Engelshoven van OCW, minister Kaag voor Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking en staatssecretaris...

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-04-2018

Aanbiedingsbrief bij nadere memorie van antwoord tot wijziging van de Mediawet 2008

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Eerste Kamer de nadere memorie van antwoord tot wijziging van...

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-04-2018

Beantwoording Kamervragen over predicaat Excellente School

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Westerveld (GL) over het...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-04-2018