Documenten - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

4.877 documenten van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Abonneren op documenten van deze organisatie

Kamerbrief over voortgang Sterk Techniekonderwijs

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt het 1e monitoringsrapport over het programma Sterk ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-10-2021

Besluit op wijzigingsverzoek verlenging projectsubsidie Leve het geven - instrument voor matched crowdfunding

Wijziging van een verleende projectsubsidie van een subsidieaanvraag voor Leve het geven - instrument voor matched crowdfunding.

Besluit | 15-10-2021

Wanneer heb ik recht op geld uit het mbo-studentenfonds?

Je kunt mogelijk geld krijgen bij studievertraging, als je ouders een minimuminkomen hebben of als je in de studentenraad zit. ...

Vraag en antwoord

Antwoord op Kamervragen over flyeracties om ouderverklaringen te verzamelen

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van flyeracties om ...

Kamerstuk: Kamervragen | 15-10-2021

Kamerrbrief over uitschrijvingen met terugwerkende kracht

Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over (wettelijke) maatregelen om te voorkomen dat studenten de dupe ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-10-2021

Memorie van antwoord Wijziging van de begrotingsstaat van OCW voor het jaar 2021

Minister Van Engelshoven (OCW) reageert op vragen en opmerkingen van de Eerste Kamer over het voorbereidend onderzoek voor 2 ...

Kamerstuk: Memorie van antwoord | 15-10-2021

Aanbiedingsbrief Reactie op Eerste Kamer Nader Voorlopig verslag Wijziging van de begrotingsstaat van OCW voor het jaar 2021

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Eerste Kamer de memorie van antwoord over het voorbereidend onderzoek voor 2 ...

Kamerstuk | 15-10-2021

Antwoord op Kamervragen over het bericht dat motoriek basisschoolkinderen verslechterde door coronalockdown

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het bericht ‘Motoriek ...

Kamerstuk: Kamervragen | 15-10-2021

Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over het bericht over fort uit Tachtigjarige Oorlog

Minister Van Engelshoven (OCW) stelt de beantwoording uit van de Kamervragen over het bericht ‘Fort uit Tachtigjarige Oorlog ...

Kamerstuk: Kamervragen | 15-10-2021

Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over verdubbeling van het aantal thuiszitters op het vwo in de regio Holland Rijnland

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stelt de beantwoording uit van de Kamervragen over de verdubbeling van ...

Kamerstuk: Kamervragen | 15-10-2021