Documenten - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

20.038 documenten van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Kamerbrief over voornemen goedkeuring accreditatiekader

Minister Bussemaker (OCW) informeert de Tweede Kamer over het voornemen tot goedkeuring van een wijziging aan het...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-10-2017

Kamerbrief over reactie op advies Raad van Cultuur over besteding van 1 miljoen euro

Minister Bussemaker (OCW) reageert op het verzoek van de Tweede Kamer over het advies van de Raad van Cultuur van 9 maart 2017...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-10-2017

Beantwoording Kamervragen over het nut van onderwijsovereenkomsten in het mbo

Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Özdil (GroenLinks) over het nut van onderwijsovereenkomsten in...

Kamerstuk: Kamervragen | 19-10-2017

Beantwoording Kamervragen over regeling bekostiging exploitatiekosten VO 2017 en 2018

Kamerstuk: Kamervragen | 18-10-2017

Aanbiedingsbrief beantwoording Kamervragen over regeling bekostiging exploitatiekosten VO 2017 en 2018

Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt de vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, over de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-10-2017

Aanbiedingsbrief bij Jaarverslag 2016 Commissariaat voor de Media

Staatssecretaris Dekker (OCW) biedt de Tweede Kamer het Jaarverslag 2016 van het Commissariaat voor de Media aan.

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-10-2017

Factsheet radarfunctie Veilig Thuis

Veilig Thuis heeft de wettelijke taak na een melding te onderzoeken of er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling...

Rapport | 17-10-2017

Kamerbrief over voortgang aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) informeert de Tweede Kamer over de ontwikkelingen in de aanpak van geweld in...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-10-2017

Aanbiedingsbrief bij rapport over ruimte, cultuur en economisch presteren van stedelijke regio’s

Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Tweede Kamer het rapport `Pas de deux? Het ruimtelijk samenspel van cultuur en economie in...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-10-2017

Terugkoppeling bijeenkomsten Cultuurbeleid 2021 en verder (19, 20 en 27 juni in Utrecht)

Dit verslag is een samenvatting van de verschillende opvattingen die te horen waren tijdens de rondetafelbijeenkomsten op 19,...

Publicatie | 16-10-2017