Documenten - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

19.138 documenten van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Kamerbrief over het wetsvoorstel Aanpassingswet studiefinanciering BES

Minister Bussemaker (OCW) informeert de Eerste Kamer over het wetsvoorstel Aanpassingswet studiefinanciering BES. Eenzelfde...

Kamerstuk | 19-01-2017

Kamerbrief over wetenschap met impact

Staatssecretaris Dekker (OCW) informeert de Tweede Kamer over wat er de afgelopen jaren bereikt is op het gebied van...

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-01-2017

Kamerbrief over voortgang open science

Staatssecretaris Dekker (OCW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang bij open science, waarbij de wetenschap zich steeds...

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-01-2017

Kamerbrief over uitstel evaluatie titulatuur

Minister Bussemaker (OCW) meldt de Eerste Kamer dat de evaluatie van de communicatie rondom de invoering van de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-01-2017

Quickscan leerlingendaling PO en VO - Schoolbesturen, gemeenten, provincies

Onderzoeksbureau Oberon heeft metingen gedaan bij schoolbesturen in het PO en VO, bij gemeentes en provincies. De metingen zijn...

Rapport | 17-01-2017

Kamerbrief met reactie op motie Kamerleden Dik-Faber en Vermue over groene monumenten

Minister Bussemaker (OCW) reageert op de motie van de Kamerleden Dik-Faber en Vermue. In deze motie wordt de regering verzocht...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-01-2017

Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over de uitvoering van het VN-Vrouwenverdrag.

Uitstelbrief van minister Bussemaker (OCW) over beantwoording schriftelijke vragen van de leden Dijkstra en Bergkamp (beiden...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-01-2017

Kamerbrief uitvoering amendement over de maker movement

Minister Bussemaker (OCW) stuurt een brief aan de Tweede Kamer over de uitvoering amendement over de maker movement.

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-01-2017

Uitstelbrief Kamervragen over bericht dat mbo-scholen veel tijd kwijt zijn aan het wegwerken van taal- en rekenachterstanden

Uitstelbrief van minister Dekker (OCW) op de vragen van het lid Jasper van Dijk over het bericht dat mbo-scholen veel tijd...

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-01-2017

Kamerbrief met reactie op verzoek tot aanpassing subsidieregeling Praktijkleren

Minister Bussemaker (OCW) stuurt een reactie aan de Tweede Kamer op het verzoek van de Stichting ALO tot aanpassing...

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-01-2017

De Rijksoverheid. Voor Nederland