Documenten - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

19.674 documenten van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Kamerbrief over regionale samenwerking mbo en gemeenten voor jongeren met een extra ondersteuningsbehoefte

Minister Bussemaker (OCW) stuurt een brief naar de Tweede Kamer over haar voornemen om de aansluiting van mbo-instellingen bij...

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-06-2017

Vragen en antwoorden besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel

Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben enkele fracties vragen en opmerkingen voorgelegd over de...

Brief | 22-06-2017

Beantwoording vragen en opmerkingen over Besluit wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES

Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Tweede Kamer de beantwoording van vragen en opmerkingen over het schriftelijk overleg van...

Kamerstuk: Kamervragen | 22-06-2017

Besluit weigering bekostiging SIO

Brief over het besluit van weigering bekostiging SIO.

Brief | 22-06-2017

besluit intrekking besluit voor bekostiging in aanmerking brengen SIO

Brief over het besluit intrekking besluit voor bekostiging in aanmerking brengen SIO.

Brief | 22-06-2017

Kamerbrief over ontwikkelingen rond Stichting Islamitisch Onderwijs

Staatssecretaris Dekker (OCW) informeert de Tweede Kamer over de ontwikkelingen rond Stichting Islamitisch Onderwijs

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-06-2017

Beantwoording Kamervragen over de Sint Maartenschool in Ubbergen

Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Van Meenen (D66) over de Sint Maartenschool in Ubbergen.

Kamerstuk: Kamervragen | 21-06-2017

Ervaren bureaucratie en tevredenheid passend onderwijs

Meningen van po- en vo-ouders en mbo-studenten, schooljaar 2015-2016

Rapport | 21-06-2017

Passend onderwijs in pers en politiek Deel I

Dit onderzoek beschrijft beleidsdiscussies en -veranderingen in pers en politiek in de periode van 1 augustus 2014 tot 1...

Rapport | 21-06-2017

Keuzevrijheid ouders kinderen met extra ondersteuningsbehoefte

Dit onderzoek maakt deel uit van het Evaluatieprogramma Passend Onderwijs dat wordt uitgevoerd met subsidie van het Nationaal...

Rapport | 21-06-2017

De Rijksoverheid. Voor Nederland