Documenten - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

3.780 documenten van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Vragen en antwoorden ongeldige eindexamens VMBO Maastricht juni 2018

Hier vindt u antwoorden op vragen over de onregelmatigheden bij de examens van vmbo-leerlingen in Maastricht en de gevolgen...

Publicatie | 24-06-2018

Erfgoed telt - De betekenis van erfgoed voor de samenleving

Brief over het beleid tot 2021 op het gebied van erfgoed.

Beleidsnota | 22-06-2018

Erfgoed telt: prioriteiten erfgoedbeleid 2018-2021

Infographic over de prioriteiten bij het erfgoedbeleid in de jaren 2018 tot en met 2021.

Publicatie | 22-06-2018

Aanbieding essays over digitalisering in het hoger onderwijs

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Eerste Kamer 4 essays die zij heeft laten schrijven over digitalisering in het hoger...

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-06-2018

Digitalisering hoger onderwijs

Essay over digitalisering in het hoger onderwijs.

Publicatie | 22-06-2018

Open onderwijs: van commitment naar actie

Essay over digitalisering in het hoger onderwijs.

Publicatie | 22-06-2018

Kamerbrief over onregelmatigheden bij examens vmbo-leerlingen in Maastricht

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over ernstige onregelmatigheden in de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-06-2018

Aanbieding 'Erfgoed telt'

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer de kabinetsbrief 'Erfgoed telt - De betekenis van erfgoed voor de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-06-2018

Memorie van Toelichting Herziening van het beslag- en executierecht

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enige andere wetten in verband met de herziening van het beslag-...

Kamerstuk: Memorie van toelichting | 21-06-2018

Kamerbrief met reactie op bericht over verzekering voor uitwonende studenten

Minister Van Engelshoven (OCW) reageert op het artikel 'Uitwonende studenten kunnen zich bijna niet correct verzekeren'. De...

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-06-2018